سوالات متداول

تعداد بازدید:۱۱۵۸

صدور مجوز تردد خودرو به واحد های تابعه دانشگاه چگونه انجام می شود؟

صدور مجوز تردد خودرو در واحد های تابعه دانشگاه جهت متقاضیان برابر دستور العمل اجرایی و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه صادر می شود .
  • مراجعه به واحد حفاظت فیزیکی مستقر در واحد های تابعه دانشگاه 
  • تکمیل فرم تعهد نامه 
  • ارائه کپی از کارت خودرو ، کارت شناسایی دانشگاه یا حکم کارگزینی , کپی گواهینامه 

فرایند درخواست برای صدور کارت پرسنلی جدید چیست ؟ 

برای صدور و یا تمدید اعتبار کارت شناسایی ( کارت پرسنلی)‌با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی خود و عکس 3در4 به حراست ستاد مرکزی مراجعه فرمایید.

آیا نیروهای طرحی ستادی باید کارت شناسایی پرسنلی داشته باشند؟

صدور کارت شناسایی برای نیرو های طرحی امکان پذیر نمی باشد  
آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۷