درباره ما

تعداد بازدید:۲۳۳۹

مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی زابل : آقای ابوالقاسم احمدی

تلفن دفتر حراست : 05432225160

دورنگار :05432228400

تلفن پیام گیر : 05432225160

ایمیل :  herasat@zbmu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳